Kunstgeschiedenis studeren online dating

De cursist verklaart meerderjarig te zijn op het moment van de inschrijving.Minderjarigen kunnen enkel worden ingeschreven als cursist mits toestemming van de ouders of de voogd.Vul hieronder je gegevens in en we sturen de downloadlink van het gratis hoofdstuk naar je persoonlijke e-mailadres.Zo kan je alles rustig doorlezen en ben je er zeker van dat je de juiste keuze maakt wanneer jij je inschrijft!Alle opleidingen, workshops of thuisstudies van de Ondernemersschool hebben een professioneel doel voor ogen en bereiden voor op een beroep in dienstverband of op de uitoefening van een activiteit als zelfstandig ondernemer.

kunstgeschiedenis studeren online dating-21kunstgeschiedenis studeren online dating-58kunstgeschiedenis studeren online dating-9kunstgeschiedenis studeren online dating-59

Bij laattijdige of niet-betaling is de cursist automatisch en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd van 10% berekend op het openstaande bedrag met een minimum van 50 euro.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops, stages, evenementen en andere activiteiten die door de Ondernemersschool worden georganiseerd.De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.Alle opleidingen die de Ondernemersschool organiseert zijn professionele opleidingen en zijn bedoeld voor natuurlijke personen of rechtspersonen die zich professioneel willen laten bijscholen.De cursist verklaart via deze algemene voorwaarden een beroepsmatig doeleinde voor ogen te hebben in dienstverband of op zelfstandige basis.

Leave a Reply